Sportovní marketing
je odvětvím marketingu, které se zaměřuje jak na propagaci sportovních akcí, tak na týmy, jakož i na propagaci dalších produktů a služeb prostřednictvím sportovních akcí a sportovních týmů. Jedná se o službu, ve které může být propagovaný prvek fyzickým produktem nebo značkou. Cílem je poskytnout klientovi strategie pro podporu sportu nebo propagace nějakého jiného produktu, služby, podnikání nebo příčiny prostřednictvím sportu. Sportovní marketing je také navržen tak, aby vyhovoval potřebám spotřebitelů prostřednictvím výměnných procesů.

Sportovní marketing je součástí propagace sportu, která zahrnuje široké spektrum odvětví sportovního průmyslu, včetně vysílání, reklamy, sociálních médií, digitálních platforem, prodeje vstupenek a vztahů s veřejností.

Sportovní marketing je rozdělen do tří sektorů. Prvním je reklama sportů, sportovních sdružení a svazů, jako jsou např. fotbalová liga, hokejová liga, volejbalová liga, atletika apod., stejně jako sportovní týmy jako FC Baník Ostrava, HC Vítkovice, Sokol Frýdek Místek, Zlatá tretra apod. Druhá se týká využití sportovních událostí, sportovních týmů a jednotlivých sportovců k propagaci různých produktů reklamních partnerů. Třetí kategorií je propagace sportu pro veřejnost za účelem zvýšení návštěvnosti a popularity.

V prvním případě je propagace přímo spojena se sportem. Ve druhém případě mohou produkty, ale nemusí, být přímo spojeny se sportem. Pokud se propagace týká sportů obecně, využívání takové strategie se nazývá „Marketing sportu“. Pokud se propagace netýká sportu, ale sportovních událostí, sportovci, týmy nebo ligy se používají k propagaci různých produktů, marketing Strategie je označena jako „Marketing prostřednictvím sportu“. Když se propagace týká zvyšování účasti veřejnosti, nazývá se „Grassroots Sports Marketing“. Pro propagaci produktů nebo služeb používají společnosti a asociace různé kanály jako sponzorování týmů nebo sportovců, televizní nebo rozhlasové reklamy během vysílání ze sportovních akcí a oslav nebo reklamy na sportovních místech.

Za „Street marketing sportů“ považuje sportovní marketing billboardy, které pomáhají propagovat a získávat publicitu během velkých sportovních událostí.

Společnost LAPOS sportovní a marketingová s.r.o. působí na českém reklamním trhu od roku 2006. S využitím svých dlouholetých zkušeností se ve své činnosti zaměřuje na poskytování komplexních služeb z oblasti sportovního marketingu, sponzoringu a reklamy v souvislosti se sportovními projekty, především pak s českým fotbalem, hokejem, volejbalem, basketbalem, házenou, florbalem, futsalem, stolním tenisem, skokem na lyžích atd.

Postupem času a přirozeným vývojem technologických zařízení se jedním z nejdůležitějších nástrojů ve sportovní komunikaci stala reklama, v dnešní době nazývané jako sportovní reklama. „Pojem sportovní reklama je vztahován jednak k reklamě se sportovními motivy, jednak jde o reklamu, která využívá specifických médií komunikace v oblasti sportu. Termínem sportovní reklama zpravidla označujeme tři typy reklamního sdělení:

 1. reklama umisťovaná na sportovních potřebách, vybavení, náčiní, ve sportovním prostředí
 2. reklama obecná, která využívá zejména charisma a osobnost úspěšného sportovce
 3. reklama na sportovním zboží klasického charakteru (lyže, rukavice, čepice a ostatní sportovní oblečení, nebo sportovní výživu)

Velice oblíbeným prvkem je reklama umisťovaná ve sportovním prostředí. Zejména společnosti s dostatkem kapitálu již řadu let využívají sportovní prostředí jako reklamní médium. Podstatně se rozšířila nabídka reklamních činností, a navíc se rapidně zvýšila atraktivnost reklamních ploch v této oblasti. Například uplatnění jména sponzora do hlavního názvu arény je dnes běžnou, avšak nákladnou aktivitou. V některých případech znamená prosazení do názvu arény také funkci generálního sponzora mateřského klubu/ů, který má právo k použití titulu oficiální sponzor na inzerátech, plakátech, v televizním vysílání, aniž by byl reklamovaný prostředek blíže představen. Do oficiálního názvu multifunkční haly může být také prosazen sponzor, který se významně podílí na její výstavbě, či běžném provozu. Do názvu arén se většinou prosazují zejména velké společnosti, které se touto formou snaží vybudovat ještě silnější povědomí o svých službách, a tím i silnější postavení na trhu. Reklama na ledové ploše má například funkci, která má za cíl zvýšit povědomí o firmě, tedy upomínací charakter. Může též informovat o změně image společnosti. Znázorněná může být například pouze textem, motivem ale nejčastěji bývá zobrazeno logo společnosti ve spojení s textem. Působení a účinnost na klienta vzrůstá přímým přenosem sportovní akce nebo jejím záznamem, délkou prostřihů či úhlu televizního záběru. Úspěch je závislý na velikosti loga a umístění na ledové ploše, ale také na věhlasu značky.

Veškeré nástroje, které využívají moderní technologie, jsou podstatné při nynější marketingové a propagační strategii . Jedním z těchto nástrojů jsou kvalitní internetové stránky. I když se internetové stránky mohou zdát, zvláště ve stínu sociálních sítí, jako zastaralý nástroj komunikace, dle mého názoru jsou podstatným komunikačním kanálem, který v sobě spojuje ostatní sociální internetové prvky a média.

K propagaci produktů našich partnerů využíváme :

 • Extraliga ČR – fotbal
 • Extraliga ČR – hokej
 • Extraliga ČR – volejbal ženy
 • Evropský pohár tahačů – FIA ETRC
 • Golfové turnaje
 • Tenisové turnaje
 • Skoky na lyžích
 • Reklamní LED panel
 • Euro Bilboardy
 • Jezdecký sport
 • Výkonnostní fotbal
 • Internet, Facebook